Narożniki do skrzyń flight case

Narożniki kulowe

Narożniki w skrzyniach transportowych typu flight-case ochraniają naroża skrzyń

Narożniki płaskie

Narożniki w skrzyniach transportowych typu flight-case ochraniają naroża skrzyń

Narożniki specjalne

Ukształtowane w taki sposób, aby można było stackować ze sobą skrzynie.